Tag Archives: อ่าวอลาสก้า

สถานที่ท่องเที่ยวมหาสมุทร 2 สี อ่าวอลาสก้า สถานที่ท่องเที่ยวสหรัฐฯ

สำหรับสุดมหัศจรรย์ของมหาสมุทร 2 สี ที่เห็นนี้ คือภาพจริง ๆ จากธรรมชาติ ไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างไร ที่จะมีการปรากฏการณ์สุดพิเศษที่อุบัติขึ้นไม่กี่แห่งบนโลก โดยธรรมชาติที่ได้สร้างความน่าแปลกใจของทะเลแห่งนี้ ที่ อ่าวอลาสก้า หรือ The Gulf of Alaska ในสหรัฐฯ ซึ่งอ่าวแห่งนี้ เป็นดั่งแขนของมหาสมุทรแปซิฟิก มีเส้นทางโค้งทอดยาวไปทางฝั่งคาบสมุทรอลาสก้า ภายในหมู่เกาะโคดิแอคและหมู่เกาะอเล็กซานเดอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวธารน้ำแข็งพัดผ่าน โดยปกติแล้ว ภูมิอากาศของอลาสก้ามักจะมีความหนาวมากมีภูมิภาคที่เป็นน้ำแข็งหลายส่วน  พร้อมกับเป็นแหล่งของธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ซึ่ง ธารน้ำแข็ง ก็คือ ตัวแปรสำคัญที่จะมีผลให้น้ำทะเลมี 2 สี   เนื่องจากบริเวณของอ่าวอลาสก้า ประอบไปด้วยกระแสน้ำพัดผ่านจากหลายแห่งด้วยกัน ส่วนหนึ่งของน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวอ่าวอลาสก้า ไหลพัดสู่กลางมหาสมุทร ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งน้ำที่อื่น ๆ ที่กลายเป็นกระแสน้ำอุ่น เกิดเป็นทะเลสาบ 2 สี เพราะเมื่อกระแสน้ำอุ่นพร้อมกับกระแสน้ำเย็นมาเจอกัน มีความแตกต่างทั้งอุณหภูมิและความหนาแน่น น้ำจากทั้งสองที่จึงไม่มีวันผสมกันได้เกิดเป็นสีของน้ำทะเลที่ด้านหนึ่งมีสีน้ำเงินเข้ม  ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียว โดยนักเดินทางจะสามารถสัมผัสและเห็นได้ด้วยตาตัวเองจากการล่องเรือผ่าน   ดังนั้น อ่าวอลาสก้า จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และน่าติดตามเป็นอย่างมาก  เป็นเหตุให้กลาเป็นแหล่งที่ผู้เดินทางแต่ะละคนให้ความสนใจไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ […]