Category Archives: มะเร็งปากมดลูก

เลือดออกมากๆไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป ระวังมะเร็งปากมดลูกมาเยือนโดยไม่รู้ตัว

สาวๆหลายคนมีความเชื่อผิดๆที่อาจจะได้รับการสอนมาจากครอบครัว ในเรื่องของเพศศึกษา ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ความมรู้ในเรื่องเหล่านี้อาจจะได้รับการยอมรับให้มีการสอนมากขึ้น แต่ก็มีหลายเรื่องที่สังคมไทยไม่ยอมรับ และเลือกที่จะหลีกเลี่ยงในการพูดถึง ซึ่งอีกเรื่องที่หลายคนถูกปลูกฝังมาว่าเป็นเรื่องของเสีย ของสกปรกอย่างประจำเดือนก็พบเห็นการสอนที่ไม่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ จนทำให้สาวๆหลายคนรู้สึกว่าประจำเดือนคือเลือดเสียที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย ยิ่งออกมามากยิ่งเป็นเรื่องดี ซซึ่งความเชื่อเหล่านี้ทำให้หลายคนลืมที่จะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติ จนก่อให้เกิดการลุกลามของโรคต่างๆ โดยเฉพาะ มะร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตหญิงไทย เพราะ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ไม่ได้รับการตรวจ และวินิจฉัย เพื่อหาทางรักษามะเร็งปากมดลูกได้ทัน หรือ หากเจอมะเร็งปากมดลูกก็มักจะเจอในระยะลุกลามซึ่งทางเลือกในการรักษามีน้อยลง ที่นิยมทำในการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามคือการ ฉายแสง ให้ยาคีโม และตัดมดลูก เพื่อป้องกันการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปสู่อวัยวะอื่นๆ