Category Archives: ปาย

สัญจรท่องเที่ยวภายในสถานที่เที่ยวของปา

ปายเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีความมีอายุมานาน ในสมัยก่อนเป็นเมืองเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลาง หลังจากนั้น อำเภอปายได้ร้างไปแล้ว ก็เพราะว่าเมืองปายได้มีการปรับปรุงพร้อมทั้งฟื้นฟูให้เป็นหมู่บ้านและได้มีการเจริญมาเป็น อำเภอปาย   ซึ่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างปาย ส่วนใหญ่จะมีชาวบ้านหลากหลายกลุ่มหลากหลายชนชาติที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ทำให้สถานที่เที่ยวในอำเภอปายนั้น มีมากมายให้ผู้เดินทางได้เลือกกันมาพักพิง และส่วนมากแล้วนำท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวปายจะนิยมไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง  ก็เพราะว่าเป็นสถานที่ ที่ยังอนุลักษณ์ภาษาแต่ละภาษาอยู่ ชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ล้วนแล้วไม่ใช่คนไทยเลย แต่ถ้าว่าพวกเขาได้มีการสร้างตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ทว่าในสมัยก่อนๆเขาจะมีการเรียกอำเภอปายว่า บ้านดอน ก็เพราะว่า จะตั้งอยู่บนดอนจะมีแต่ต้นไม้ห้อมล้อม มีแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่ 2 สาย แม่น้ำปายพร้อมทั้งแม่น้ำเมือง ปัจจุบันอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ที่เที่ยวที่อื่นเลย ส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวที่ปายนี้ จะชอบกับธรรมชาติ พร้อมทั้งชนเผาต่างๆที่ได้เข้ามาพักอาศัยที่แห่งนี้   ซึ่งภายในส่วนของการตระเวนไปท่องเที่ยวที่ปายนั้น สำหรับนักเดินทางบางคนคงยังไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้จึงอาจทำให้ดูงงพร้อมทั้งสับสน แต่มนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของปายกลับเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง อย่างภายในส่วนของเรื่องชนเผาแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีประเพณีที่แตกต่าง และมีการใช้ชีวิตที่มีเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ปาย